EU Stöd

Orsa Station har sökt och beviljats bidrag av länsstyrelsen i Dalarnas län. Stödet finansieras av landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom åtgärden 64/6a- ”Investeringar i andra verksamheter än jordbruk, trädgård, rennäring och skogsbruk för att skapa nya jobb”. Stödet söktes för stöd för renovering och upprustning av lokaler för B&B, lägenhet, glasskiosk, café, personalutrymmen och butikslokal. Investeringarna ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen. Stödet omfattas av prioriteringen för investeringsstöd för att skapa nya jobb och har prioriterats enligt den regionala handlingsplanen inom följande områden:

  • Investeringen ger arbetstillfällen på landsbygden
  • Investeringen bidrar till införandet av nya produkter/tjänster”
  • Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investeringen
  • Företaget är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringen
  • Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen

Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att slutdatumet för investeringen är 2018-12-28.